Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Üretim Yönetim Sistemi Kuracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla “sözleşmeli üretim yönetim sistemi” kuracak ve işletecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sözleşmeli üretimde irade özgürlüğü temel kabul edilirken, salgın hastalıklar ve tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe göre ayarlanması veya bitki ve Gerektiğinde hayvan sağlığı, Bakanlıkça belirlenen işler veya iş takımları ile sözleşme yapılabilir. Olarak üretilecektir. Bakanlık, fason üretimin kayıt altına alınmasına yönelik fason üretim yönetim sistemini kuracak ve işletecek.

Tarımsal üretim sözleşmeleri, Bakanlıkça belirlenen tip sözleşme örneklerine uygun olarak taraflarca düzenlenecektir. Bu sözleşmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından sözleşmeli üretim yönetim sistemine kaydedilecektir.

Tarımsal üretim sözleşmelerine konu olan işlerin veya üretim varlıklarının sigortalanması zorunlu olacak. Tarım sigortasının kapsam ve şartlarına ilişkin esaslar tarımsal üretim sözleşmesinde düzenlenecektir.

Üretim sürecinde alıcı tarafından görevlendirilen kişiler tarafından sağlanan teknik destek kapsamındaki hizmetlerin bedeli alıcı tarafından karşılanacak olup, hiçbir şekilde üretici firmaya yansıtılamaz.

Alıcı tarafından üreticiye teslim edilen girdiler, tedarik edildiği günkü fiyatı üzerinden avans olarak kabul edilecektir. Üretici söz konusu fiyata girdiyi kabul edip etmemekte özgür olacaktır.

Alıcı tarafından sözleşme kapsamında üreticiye ücretsiz sağlanan girdiler, üretimin yapılacağı yer dışında kullanılamaz.

Tarım kuruluşları yetkilendirilmeleri halinde üyeleri veya ortakları adına sözleşmeye taraf olabilirler. Sözleşmeye sonradan dahil olan üye veya ortaklar, sözleşmenin tüm şartlarına uymakla yükümlü olup, sözleşme ekinde yer alan üye veya ortaklar listesine eklenecektir.

Sözleşmeli üretim kapsamında yeterli tarımsal uygulama veya organik tarım faaliyetinde bulunacak üreticilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş denetim ve sertifikasyon kuruluşlarıyla imzaladıkları sözleşmeler tarımsal üretim sözleşmesi ekinde yer alacak.

Bakanlığın görevleri

Bakanlık, sözleşmeli üretim yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve bu sistemin ilgili diğer kayıt sistemleriyle entegrasyonu konusunda çalışmalardan sorumlu olacak.

Sözleşmeli üretime ilişkin istatistiksel bilgileri toplayacak, değerlendirecek ve sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi üzerinde çalışacak.

Sözleşmeli üretime ilişkin mevzuatın uygulanması ve uygulamada birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alacak, bu doğrultuda gerekli eğitim ve tanıtım faaliyetlerini düzenleyecektir.

Tarımsal üretim planlaması ve arz güvenliği kapsamında sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Fason üretim kapsamındaki üreticilerin, üretim faaliyetine bağlı olarak Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekecek.

Sözleşmelerin süresi boyunca işin ve hayvanın menfaati dikkate alınacaktır.

Sözleşmelerin bitkisel üretimde tek yıllık bitkilerde ekim veya dikimden önce, çok yıllık bitkilerde ürünün spesifik üretim döneminin başlangıcından önce, hayvansal üretimde çiğ sütte ürünün tesliminden önce, hayvancılıkta üretim döneminin başlangıcından önce yapılması gerekmektedir. kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi ile su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılacak yumurtalara yöneliktir. Kızartma veya yetiştirme amaçlı kullanılan canlı materyallerin istenilen yüke ulaşmasından en az 3 ay önce sözleşme imzalanması kabul edilecektir.

Bakanlık, iş veya eser gruplarına özel sözleşme imza transferlerini ayrı ayrı yayınlayabilecek.

Sözleşmeli besicilikte sözleşme konusu kasaplık hayvan veya koyun/keçi ve sığır karkaslarını kapsayacak olup, sözleşme süresi 4 aydan az, 2 yıldan fazla olamaz. Kanatlı hayvan ve arı üretimine ilişkin sözleşme süresi taraflarca belirlenecektir. Sözleşmeli çiğ süt alım satımında sözleşme süresi 6 aydan az, 1 yıldan fazla olamaz. ESK’nın taraf olduğu sözleşmelerde sözleşme süresi ESK tarafından belirlenecektir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde üreticinin Bakanlıkça onaylanmış su ürünleri belgesine sahip olması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

koşuyolu evden eve nakliyat
Başa dön tuşu